GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG VIỆT - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Việt

Hướng Việt là một  thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Hướng Việt có diện tích 65,2 km², dân số năm 2004 là 1208 người, mật độ dân số đạt 19 người/km².

]]>

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc