Chi tiết tin - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã

15:54, Thứ Năm, 21-9-2023

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng. UBND xã Hướng Việt đã hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.

 

Công chức làm việc tại bộ phận một cửa xã đã tích cực và nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã (hướng dẫn tạo tài khoản, trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, ...).