Thời sự - Chính trị - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thời sự - Chính trị

UBND xã Hướng Việt phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở đợt 1 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Hướng Hóa về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 46/KH-HĐ ngày 28/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai,...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ HƯỚNG VIỆT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Chiều ngày 09/4/2024, tại Hội trường UBND xã Hướng Việt đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hướng Việt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam xã Hướng Việt tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã Hướng Việt, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 02/4/2024, Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam xã Hướng Việt tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã Hướng Việt, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đảng uỷ xã Hướng Việt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng uỷ xã, được sự thống nhất của BTV Đảng uỷ.Ngày 04/01/2024, Đảng uỷ xã Hướng Việt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng  nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020

Uỷ ban MTTQVN xã Hướng Việt tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Thông báo số 14/TB-MTTQ-BTT ngày 15/11/2023 của Uỷ ban MTTQVN huyện về việc thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 21/11/2023, Uỷ ban MTTQVN xã Hướng Việt tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17...

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc