Chi tiết tin - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng Tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

16:0, Thứ Năm, 12-10-2023

Ngày 20/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có Công văn số 133/HCC-HTGS về phối hợp triển khai tờ rơi (kèm theo).

 

Thực hiện Công văn số 1326/UBND-VP ngày 03/10/2023 của UBND huyện Hướng Hoá về việc phối hợp triển khai tờ rơi tuyên truyền thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC quan Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ phận Một cửa xã Hướng Việt tuyên truyền thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua phát tờ rơi cho người dân khi đến giao dịch TTHC. Cán bộ một cửa xã đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho người về những tiện ích trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến toàn phần và một phần đối với người dân trong việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính.