Kinh tế - Thị trường - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Kinh tế - Thị trường

UBND xã Hướng Việt phối hợp Đoàn KT-QP 337 tổ chức Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội mô hình bộ đội gần với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...

Ngày 20/9/2023, UBND xã Hướng Việt phối hợp Đoàn KT-QP 337 tổ chức Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội mô hình bộ đội gần với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc