Văn hóa - Xã hội - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Văn hóa - Xã hội

Sáng ngày 13/01/2024, Ủy ban nhân dân xã được Đoàn thiện Nguyện Chùa Phúc Nguyện xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Trưởng Đoàn Đại Đức Thích Lệ Thông đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo xã Hướng...

Tham dự buổi tặng quà, về phía xã cớ sự tham dự của đồng chí Hồ Văn Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy – CT. UBND xã, đồng chí Hồ Thị Sáu - Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Hồ Văn Mong - CT UBMTTQVN xã cùng các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể xã. Đoàn từ thiện đã tặng 206 suất quà cho 206 hộ nghèo. Mỗi...

BTV Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức đối thoại chính sách chủ đề Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thực hiện Công văn số 52/CV-HPN, ngày 09/10/2023 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hướng Hoá về việc chỉ đạo tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản năm 2023. Sáng ngày 30/11/2023, Ban thường vụ Hội LHPN xã tổ chức đối thoại chính sách với chủ đề: Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

 

UBND xã Hướng Việt phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch số 04/KH-TP ngày 05/7/2023 của Phòng tư pháp huyện Hướng Hoá về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn nâng cao năng lực; truyền thông và trợ...

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc