Thông tin tuyên truyền - Xã Hướng Việt - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin tuyên truyền

UBND xã Hướng Việt phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở đợt 1 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Hướng Hóa về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 46/KH-HĐ ngày 28/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai,...

Hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng. UBND xã Hướng Việt đã hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng Tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 20/9/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có Công văn số 133/HCC-HTGS về phối hợp triển khai tờ rơi (kèm theo).

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính tại UBND xã Hướng Việt

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Hướng Việt được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ...

Huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất cụm 1

Ngày 07/4/2014 UBND thị trấn Khe sanh phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân lần thứ nhất cụm 1 năm 2014.

Phát triển cao su vùng Lìa

Bây giờ thì người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở vùng Lìa thuộc huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đã tin rằng cây cao su phát triển tốt. Với đồng bào dân tộc thiểu số, họ phải nhìn thấy tận mắt mới tin.

Đưa rừng lên rẫy

Câu chuyện già làng Hồ Xừn, Hồ Khằm ở Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) dù đã bước qua tuổi 80 vẫn hăng hái trồng cây gây rừng, chuyển đổi phương thức canh tác đã có tác động sâu sắc đến lớp trẻ. Theo gương các già làng, năm qua, đã có hàng chục gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Hướng Lập tự nguyên...

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc